PIENIĄDZE NA DOWOLNY CEL!

SZYBKO I BEZPIECZNIE

Umowa pożyczki- czyli co musisz wiedzieć przed złożeniem podpisu

data dodania: 2019-08-19

Umowa pożyczki - czyli co musisz wiedzieć przed złożeniem podpisu

Nikt z nas nie lubi czytać umów. Bo długie, bo pisane niezrozumiałym językiem, bo mały druczek, bo każdy papierek wygląda tak samo…. Wymówek mamy mnóstwo. Szkoda tylko, gdy później okaże się, że podpisaliśmy coś, na co wcale nie mieliśmy ochoty. Zawierając umowę pożyczki, należy zwrócić uwagę na 4 najważniejsze aspekty.

1. Strony, przedmiot i czas trwania umowy

 

We wstępie każdej umowy pożyczkowej powinna się znajdować jasno określona informacja, kto komu udziela pożyczki. W przypadku pożyczkobiorcy muszą się pojawić takie informacje jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, PESEL. Pożyczkodawca podaje swoją pełną nazwę, adres oraz NIP, KRS i REGON. Przedmiot umowy to informacje, na temat tego, jaka kwota jest pożyczana oraz dodatkowe dane na temat samej pożyczki. Czas trwania powinien szczegółowo określać, kiedy umowa została sporządzona oraz kiedy jest jej czas zakończenia – musi zostać podany dokładny dzień, miesiąc i rok.

 

2. Koszty pożyczki i warunki spłaty

 

Kolejną częścią umowy są punkty szczegółowo opisujące wszystkie kwestie związane z kosztami pożyczki oraz jej spłatą. W dokumencie nie może zabraknąć danych na temat odsetek i prowizji, a także wszelkich innych kosztów (opłaty przygotowawczej, operacyjnej, ewentualnego ubezpieczenia itp.), które nalicza pożyczkodawca. W przypadku darmowej chwilówki w tym miejscu powinny się pojawić informacje o zniesieniu wszelkich kosztów i opłat i wyjaśnienie, z jakiego tytułu to następuje. W umowie wymagane jest także podanie całkowitego kosztu kredytu. W tej części pojawiają się również szczegółowe zasady na temat tego, jak będzie oddana należność (przelewem, osobiście, w innej formie, na jaki numer konta itp.) oraz dokładny termin zwrotu. Większość pożyczkodawców zezwala na wcześniejszą spłatę pożyczki – dlatego umowa musi precyzować, kiedy najwcześniej można oddać należność oraz czy pożyczkobiorca ma prawo do zwrotu kosztów za niewykorzystany okres kredytowania. Część pożyczkodawców daje też możliwość przedłużenia spłaty pożyczki lub na jej refinansowanie – zasady tych opcji również powinny zostać dokładnie opisane w umowie, np. ile razy można przedłużać spłatę, jaki będzie tego koszt, itp.

 

3. Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

 

Pożyczkobiorca ma prawo do jasno określonych informacji, jakie konsekwencje poniesie, gdy nie spłaci należności w terminie. Umowa powinna więc precyzować, jaka będzie wysokość naliczonych przez pożyczkodawcę odsetek karnych oraz dodatkowych opłat jeśli takowe występują. Należy także podać, co w przypadku niespłacenia długu – w tym punkcie najczęściej pojawia się informacja o przekazaniu niespłaconego zadłużenia do zewnętrznej firmy windykacyjnej lub o postępowaniu sądowym. Jeśli pożyczkodawca wymaga jakiejś formy zabezpieczenia pożyczki (np. poręczenia, weksla, zastawu lub ubezpieczenia kredytu), to w tej części umowy muszą znaleźć się dokładne warunki. Warto na to zwrócić uwagę.

 

4. Odstąpienie, reklamacja i wypowiedzenie umowy

 

Klient firmy pożyczkowej ma prawo do rozwiązania umowy. Dlatego w dokumencie musi się pojawić szczegółowo opisana procedura odstąpienia od umowy (do kiedy – zwykle do 14 dni), na jakiej podstawie, w jaki sposób) oraz wypowiedzenia umowy (kiedy firma pożyczkowa ma prawo do zastosowania tej procedury i w jaki sposób i z jakimi konsekwencjami). Pożyczkodawca jest zobowiązany też do wyszczególnienia warunków reklamacji – w jaki sposób można jej dokonać i w jakim trybie będzie rozpatrywana. Ostatnią częścią umowy są podpisy: pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy – to potwierdzenie i akceptacja zawartych w dokumencie postanowień – dzięki temu umowa nabiera mocy prawnej.

Pożyczaj, ale zawsze mądrze

 

Jeśli decydujesz się na pożyczkę pozabankową, dokładnie przemyśl swoją decyzję. Oceń, czy jesteś w stanie w określonym czasie spłacić swoje zobowiązanie i czy podołasz kosztom chwilówki. Koniecznie przeczytać umowę od A do Z i sprawdź, czy ma wszystkie opisane wyżej punkty. Jeśli coś się nie zgadza, postaraj się to wyjaśnić. Zawsze możesz porównać wybraną ofertę z innymi pożyczkobiorcami. Chwilówki, jak wszystko, są dla ludzi, ale trzeba z nich umieć korzystać. Porównanie chwilówek, pożyczek ratalnych i zapoznanie się z umową to forma zabezpieczenia się przed oszustami, spiralą zadłużenia i komornikiem. Warto z niej korzystać bez ograniczeń.

 

 

Siedziba główna

Ganu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
25-370 Kielce
ul. Żeromskiego 25/4
NIP: 959-194-22-17

Nasze placówki

Posiadamy aż 15 placówek
w 5 województwach!

Stosowanie do obowiązków informacyjnych nałożonych przepisami prawa firma Ganu spółka z o.o. Sp.k informuje,
iż w zakresie pośrednictwa w udzielaniu produktów finansowych współpracuje z nastepujacymi pożyczkodawcami:
NG Partners Sp. z o.o. oraz LS Nexum Sp. z o.o.

Ganu spółka z o.o. Sp.k informuje,iż w ramach pośrednictwa w zakresie udzielania produktów finansowych , współpracuje z następującymi pożyczkodawcami : NG PARTNERS Sp.zo.o. KRS: 0000574341, LS NEXUM Sp.zo.o. KRS:0000657839.
Ganu spółka z o.o. Sp.k. w ramach zawartych umów z ww. podmiotami otrzymuje wynagrodzenie oraz posiada umocowanie do zawierania umów o dany produkt finansowy.

Projekt i realizacja strony internetowej NET-atak
© 2023 Ganu spółka z o.o. Sp.k