PIENIĄDZE NA DOWOLNY CEL!

SZYBKO I BEZPIECZNIE

Ochrona prawna

Ochrona finansowo - prawna


Profesjonalne doradztwo finansowe – pomoc w dokonaniu wyboru oferty dla Klienta najkorzystniejszej, uwzględniającej indywidualną sytuację oraz potrzeby Klienta, pomoc w redagowaniu wniosku kredytowego, restrukturyzacyjnego, wniosku o konsolidację zobowiązań, bądź innego określonego niniejszą Umową, wsparcie w interpretacji dokumentów, związanych ze świadczonymi usługami, pomoc w załatwieniu niezbędnych formalności, mogących pojawić się w trakcie świadczonych usług;

  • Finansowe Wsparcie Telefoniczne – udzielana w formie odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie profesjonalna porada, związana z obsługą zobowiązań Klienta, posiadanych zarówno wobec Spółki, jak i innych podmiotów. Celem porady jest wsparcie prawne Klienta w obsłudze jego zadłużenia np. poprzez udzielenie informacji o właściwych instytucjach, postępowaniach, terminach i możliwościach uzyskania pomocy w regulowaniu należności, bądź wsparcia w wyeliminowaniu ewentualnych nadużyć, lub nielegalnych praktyk wobec Klienta.

  • Prawna Informacja Telefoniczna – udzielana w formie odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie informacja z zakresu prawa.

  • Telefoniczne Porady z zakresu Kadr – udzielane w formie odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie, informacje związane z powstaniem, zmianą, bądź ustaniem stosunku pracy, prawami i obowiązkami stron stosunku pracy, czasem pracy, urlopami wypoczynkowymi oraz zwolnieniami od pracy, sytuacją prawną osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawne, a także uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem.

  • Pomoc w sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – kompleksowa obsługa wniosku, obejmująca zebranie i analizę niezbędnych dokumentów, sporządzenie i złożenie wniosku we właściwym Sądzie. Klient, który wyrazi wolę skorzystania z usługi dodatkowej w postaci pomocy przy sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości nie może mieć zobowiązań wobec Spółki ani podmiotów z nią współpracujących, a jeżeli takowe posiada, jest zobowiązany do ich uregulowania pod rygorem odmowy świadczenia w/w usługi.


Zadzwoń i zapytaj o szczegóły tel.: 884-886-533. Infolinia czynna w godzinach od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

Siedziba główna

Ganu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
25-370 Kielce
ul. Żeromskiego 25/4
NIP: 959-194-22-17

Nasze placówki

Posiadamy aż 15 placówek
w 5 województwach!

Stosowanie do obowiązków informacyjnych nałożonych przepisami prawa firma Ganu spółka z o.o. Sp.k informuje,
iż w zakresie pośrednictwa w udzielaniu produktów finansowych współpracuje z nastepujacymi pożyczkodawcami:
NG Partners Sp. z o.o. oraz LS Nexum Sp. z o.o.

Ganu spółka z o.o. Sp.k informuje,iż w ramach pośrednictwa w zakresie udzielania produktów finansowych , współpracuje z następującymi pożyczkodawcami : NG PARTNERS Sp.zo.o. KRS: 0000574341, LS NEXUM Sp.zo.o. KRS:0000657839.
Ganu spółka z o.o. Sp.k. w ramach zawartych umów z ww. podmiotami otrzymuje wynagrodzenie oraz posiada umocowanie do zawierania umów o dany produkt finansowy.

Projekt i realizacja strony internetowej NET-atak
© 2023 Ganu spółka z o.o. Sp.k