PIENIĄDZE NA DOWOLNY CEL!

SZYBKO I BEZPIECZNIE

Kradzież danych osobowych- chroń swój PESEL

data dodania: 2019-01-30

Mimo szeroko nagłośnionych akcji policyjnych, wciąż mamy do czynienia z wyłudzeniami kredytów i pożyczek. O ile trudniej jest wyłudzić kredyt bankowy, o tyle coraz częściej ofiarami przestępców padają firmy pożyczkowe i ich klienci. Nie ustają prace nad ulepszaniem zabezpieczeń, które uniemożliwiłyby zaciągnięcie zobowiązania na cudze dane osobowe.

Biuro Informacji Kredytowej

Wszystkie banki w Polsce są połączone z BIK i sprawdzanie zdolności kredytowej klienta, który wnioskuje o przyznanie kredytu lub pożyczki, jest rutynową czynnością. Warto, aby potencjalny kredytobiorca założył sobie konto na stronie BIK. Uzyskane połączenie umożliwi natychmiastowe powiadomienie z biura w tym samym czasie, kiedy bank będzie występował do niego o raport na temat historii kredytowej wnioskodawcy. Zatem, jeżeli będziemy próbować zaciągnąć  kredyt, a  mamy założone konto w BIK, otrzymamy z niego informację, że bank zwrócił się o raport dokładnie w tym samym momencie. Natomiast jeżeli nie składaliśmy wniosku kredytowego, a mimo to taką informację otrzymamy, oznacza to, że przestępca dokonał kradzieży naszych danych osobowych i właśnie usiłuje wyłudzić kredyt na nasze nazwisko. Jest to niezawodny sposób na ustrzeżenie się niewątpliwych kłopotów.

Bezpieczny PESEL

Pojawienie się i dynamiczny rozwój firm, udzielających pożyczek wywołał zachętę do ich wyłudzania ze względu na łatwą dostępność i szybką decyzję o przyznaniu pożyczki. Od 2017 roku funkcjonuje system Bezpieczny PESEL, umożliwiający zabezpieczenie przed wyłudzeniem pożyczki pozabankowej na skradzione dane osobowe. System ten został wdrożony przez firmy pożyczkowe, zrzeszone w Związku Firm Pożyczkowych (ZPF) wraz z międzynarodową firmą CRIF. Bazuje on na mechanizmie „credit freeze”; oznacza to, że osoba, która zastrzega swoje dane osobowe w systemie Bezpieczny PESEL, nie jest zainteresowana ofertami firm pożyczkowych. Blokuje to wszelkie próby wyłudzenia pożyczki przez przestępcę, który posługuje się skradzionymi danymi osobowymi. Blokada ta może zostać odwołana jedynie przez tę samą osobę, która ją aktywowała. System Bezpieczny PESEL umożliwia ponadto zgłoszenie kradzieży danych osobowych wraz z ich zastrzeżeniem, co przekazywane jest do innych pożyczkodawców – uczestników systemu.

Osobisty nadzór nad danymi

Mimo stale ulepszanych zabezpieczeń, nie należy zaniedbywać własnej kontroli nad danymi osobowymi. Bezpieczeństwo finansowe zależy głównie od nas samych. Dlatego każdy, komu na nim zależy, powinien przestrzegać następujących zasad:

  • Nie wyrzucać do kosza, zwłaszcza w miejscach publicznych, jakichkolwiek druków, na których znajdują się dane osobowe: imię, nazwisko, adres, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer dowodu osobistego, PESEL. Jeżeli chcemy się takich dokumentów pozbyć, należy je zniszczyć.
  • Nigdy i pod żadnym pozorem nie pozostawiać jakiegokolwiek dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja służbowa ze zdjęciem, itp.) obojętnie gdzie i komu. Żądanie pozostawienia dowodu np. w czytelni lub wypożyczalni jest bezprawne i nieuzasadnione, co należy uświadomić żądającemu.
  • Osoby często korzystające z Internetu powinny dokonywać okresowej aktualizacji oprogramowania antywirusowego, instalować jedynie certyfikowane aplikacje i dokładnie szyfrować pliki z poufnymi informacjami. Dotyczy to nie tylko komputerów, ale także urządzeń mobilnych – tabletów i smartfonów.
Siedziba główna

Ganu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
25-370 Kielce
ul. Żeromskiego 25/4
NIP: 959-194-22-17

Nasze placówki

Posiadamy aż 15 placówek
w 5 województwach!

Stosowanie do obowiązków informacyjnych nałożonych przepisami prawa firma Ganu spółka z o.o. Sp.k informuje,
iż w zakresie pośrednictwa w udzielaniu produktów finansowych współpracuje z nastepujacymi pożyczkodawcami:
NG Partners Sp. z o.o. oraz LS Nexum Sp. z o.o.

Ganu spółka z o.o. Sp.k informuje,iż w ramach pośrednictwa w zakresie udzielania produktów finansowych , współpracuje z następującymi pożyczkodawcami : NG PARTNERS Sp.zo.o. KRS: 0000574341, LS NEXUM Sp.zo.o. KRS:0000657839.
Ganu spółka z o.o. Sp.k. w ramach zawartych umów z ww. podmiotami otrzymuje wynagrodzenie oraz posiada umocowanie do zawierania umów o dany produkt finansowy.

Projekt i realizacja strony internetowej NET-atak
© 2023 Ganu spółka z o.o. Sp.k