Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Pożyczka może być udzielona osobie fizycznej:

 • która jest obywatelem Polski i posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
 • która jest w wieku od 25 do 75 lat,
 • która posiada adres zamieszkania i zameldowania na terytorium Polski,
 • która jest stałym użytkownikiem numeru telefonii komórkowej,
 • w chwili obecnej pożyczek udzielamy osobą zamieszkującym w obrębie 20 km od biur Pożyczka OKAY.

W zależności od tego, z jakiego źródła uzyskujesz dochód, będziesz potrzebował stosownych dokumentów. Formalności są ograniczone do niezbędnego minimum.


  Pracujesz na podstawie umowy o pracę:
 • ważny dowód osobisty,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione przez zakład pracy,
 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego lub
 • pasek za ostatnie wynagrodzenie.

  Pracujesz na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia:
 • ważny dowód osobisty,
 • aktualnej umowy zlecenia / o dzieło,
 • dokument potwierdzający dochód (np. aktualny wyciąg z rachunku bankowego).

  Pobierasz rentę, emeryturę lub świadczenie przedemerytalne:
 • ważny dowód osobisty,
 • legitymację emeryta/rencisty,
 • aktualnej waloryzacji bądź oryginał aktualnego zaświadczenia z ZUS-u z wyszczególnionymi składkami,
 • oryginał aktualnego odcinka / przekazu pocztowego lub aktualnego wyciągu bankowego,

  Prowadzisz działalność gospodarczą:
 • ważny dowód osobisty,
 • zaświadczenie o nadaniu NIP,
 • zaświadczenie o nadaniu REGON,
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami bądź wyciąg z konta z 3 ostatnich miesięcy (jeśli składki ZUS przelewane są z konta ),
 • PIT.

W zależności od indywidualnej oceny zdolności kredytowej udzielamy od 50 zł do 1500 zł.

Po pozytywnej weryfikacji gotówkę otrzymasz w jednej z naszych placówek. Tam również należy dostarczyć wymagane dokumenty i sporządzić wniosek.

Adresy placówek:

 • Kielce , ulica Paderewskiego 31/5 , telefon 534-980-900
 • Skarżysko - Kamienna,ulica Sokola 21 , telefon 791-191-492
 • Starachowice, ulica Rynek 30 , telefon 530-168-140
 • Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Okólna 6 , telefon 530-245-825
 • Bełchatów, 9go Maja 1, telefon 530-850-611
 • Piotrków Trybunalski, ulica Słowackiego 28, telefon 690-008-439
 • Częstochowa, ulica Kościuszki 23, telefon 530-771-885
 • Radomsko, ulica Krakowska 15 a, telefon 884-755-229
 • Małogoszcz, ulica Kościelna 2, telefon 501-180-579

Twój wniosek rozpatrzymy w ciągu 15 minut.

Tak. Jeśli nie masz nieterminowych spłat pożyczek/kredytów w innych instytucjach finansowych to nie będzie przeszkód, aby otrzymać pożyczkę od Pożyczka OKAY.

Pożyczkę należy zwrócić w ciągu 30 dni w placówce Pożyczka OKAY.

Wszystkie wnioski o pożyczkę wpływające do Pożyczka OKAY są poddawane szczegółowej kontroli pożyczkowej. Nasi Specjaliści są zobowiązani do stosowania złożonej procedury weryfikacji dostępnych danych. Tylko pozytywny wynik weryfikacji pożyczkowej na każdym etapie pozwala nam na udzielenie pożyczki.

Wniosek może zostać odrzucony, gdy dane Klienta są wpisane w bazie dłużników (ERIF, BIG Infomonitor lub KRD). Klient ma negatywną historię pożyczkową w systemie Pożyczka OKAY lub ma aktualnie aktywną pożyczkę w naszej firmie - są to najczęstsze powody odrzucenia wniosku pożyczkowego.

Tak, pożyczkę można spłacić w dowolnym dniu przed terminem wskazanym w Umowie Pożyczki.

Pożyczkę należy spłacać w stacjonarnych placówkach firmy Pożyczka OKAY.

Jeśli jesteś niezdolny do spłaty pożyczki w uzgodnionym terminie, skontaktuj się z doradcą Pożyczka OKAY w celu dojścia do porozumienia i ustalenia terminu i sposobu spłaty pożyczki.

W przypadku braku spłaty pożyczki w wymaganym terminie firma Pożyczka OKAY będzie zmuszona do wyciągania konsekwencji zawartych w umowie:

 • naliczanie oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego,
 • przekazanie sprawy na postępowanie przedsądowe,
 • przekazanie sprawy na postępowanie sądowe – nakaz zapłaty,
 • egzekucja komornicza.