PIENIĄDZE NA DOWOLNY CEL!

SZYBKO I BEZPIECZNIE

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

+Kto może zostać klientem Ganu spółka z o.o. Sp.k?

Pożyczka może byc udzielona osobie fizycznej

 • która jest obywatelem Polski i posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
 • która jest w wieku od 20 do 75 lat,
 • która posiada adres zamieszkania i zameldowania na terytorium Polski,
 • która jest stałym użytkownikiem numeru telefonii komórkowej,
 • w chwili obecnej pożyczek udzielamy osobą zamieszkującym w obrębie 20 km od biur Ganu spółka z o.o. Sp.k.

+Jakie dokumenty są potrzebne przy zaciąganiu pożyczki?

W zależności od tego, z jakiego źródła uzyskujesz dochód, będziesz potrzebował stosownych dokumentów. Formalności są ograniczone do niezbędnego minimum.

 

Pracujesz na podstawie umowy o pracę:

 • ważny dowód osobisty,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione przez zakład pracy,
 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego lub
 • pasek za ostatnie wynagrodzenie.

 

Pracujesz na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia:

 • ważny dowód osobisty,
 • aktualnej umowy zlecenia / o dzieło,
 • dokument potwierdzający dochód (np. aktualny wyciąg z rachunku bankowego).

 

Pobierasz rentę, emeryturę lub świadczenie przedemerytalne:

 • ważny dowód osobisty,
 • legitymację emeryta/rencisty,
 • aktualnej waloryzacji bądź oryginał aktualnego zaświadczenia z ZUS-u z wyszczególnionymi składkami,
 • oryginał aktualnego odcinka / przekazu pocztowego lub aktualnego wyciągu bankowego,

 

Prowadzisz działalność gospodarczą:

 • ważny dowód osobisty,
 • zaświadczenie o nadaniu NIP,
 • zaświadczenie o nadaniu REGON,
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami bądź wyciąg z konta z 3 ostatnich miesięcy (jeśli składki ZUS przelewane są z konta ),
 • PIT.

+Jaką kwotę mogę pożyczyć?

W zależności od indywidualnej oceny zdolności kredytowej udzielamy pożyczek do 2000 zł.

+Gdzie otrzymam gotówkę?

Po pozytywnej weryfikacji gotówkę otrzymasz w jednej z naszych placówek. Tam również należy dostarczyć wymagane dokumenty i sporządzić wniosek.

Adresy placówek:

 • Kielce , ulica Paderewskiego 31/5 , telefon 534-980-900
 • Skarżysko - Kamienna,ulica Sokola 10 , telefon 791-191-492
 • Starachowice, ulica Wysoka 22 , telefon 530-168-140
 • Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Denkowska 8 , telefon 530-245-825
 • Bełchatów, Plac Narutowicza 2, telefon 530-850-611
 • Piotrków Trybunalski, ulica Słowackiego 9, telefon 690-008-439
 • Częstochowa, Aleja Wolności 13, telefon 530-771-885
 • Radomsko, ulica Żeromskiego 12, telefon 884-755-229
 • Tomaszów Mazowiecki, ulica Plac Kościuszki 5a, telefon 690-069-577
 • Zduńska Wola, ulica Łaska 24, telefon 570-770-933
 • Lublin, ulica Lubartowska 22, telefon 883-773-980
 • Puławy, ulica Piłsudskiego 40, telefon 730-740-544
 • Chełm,ulica Lwowska 21A, telefon 884-885-686
 • Zamość,ulica Nowy Rynek 25, telefon 884-886-445
 • Radom, ulica Witolda 7, telefon 795-959-919

+Jak szybko zostanie podjęta decyzja o udzieleniu pożyczki?

Twój wniosek rozpatrzymy w ciągu 15 minut.

+Czy mogę otrzymać pożyczkę jeśli mam zaciągnięty kredyt w banku lub innej instytucji finansowej?

Tak. Jeśli nie masz nieterminowych spłat pożyczek/kredytów w innych instytucjach finansowych to nie będzie przeszkód, aby otrzymać pożyczkę od Ganu spółka z o.o. Sp.k.

+ Jaki jest termin zwrotu pożyczki?

Pożyczkę należy zwrócić w ciągu 30 dni w placówce Ganu spółka z o.o. Sp.k.

+Dlaczego mój wniosek o pożyczkę został odrzucony?

Wszystkie wnioski o pożyczkę wpływające do Ganu spółka z o.o. Sp.k są poddawane szczegółowej kontroli pożyczkowej. Nasi Specjaliści są zobowiązani do stosowania złożonej procedury weryfikacji dostępnych danych. Tylko pozytywny wynik weryfikacji pożyczkowej na każdym etapie pozwala nam na udzielenie pożyczki.

Wniosek może zostać odrzucony, gdy dane Klienta są wpisane w bazie dłużników (ERIF, BIG Infomonitor lub KRD). Klient ma negatywną historię pożyczkową w systemie Ganu spółka z o.o. Sp.k lub ma aktualnie aktywną pożyczkę w naszej firmie - są to najczęstsze powody odrzucenia wniosku pożyczkowego.

+Czy istnieje moliwość zwrotu pożyczki szybciej?

Tak, pożyczkę można spłacić w dowolnym dniu przed terminem wskazanym w Umowie Pożyczki.

+Nie jestem zdolny do spłaty pożyczki w wymaganym czasie, co mam zrobić?

Jeśli jesteś niezdolny do spłaty pożyczki w uzgodnionym terminie, skontaktuj się z doradcą Ganu spółka z o.o. Sp.k w celu dojścia do porozumienia i ustalenia terminu i sposobu spłaty pożyczki.

W przypadku braku spłaty pożyczki w wymaganym terminie firma Ganu spółka z o.o. Sp.k będzie zmuszona do wyciągania konsekwencji zawartych w umowie:

 • naliczanie oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego,
 • przekazanie sprawy na postępowanie przedsądowe,
 • przekazanie sprawy na postępowanie sądowe – nakaz zapłaty,
 • egzekucja komornicza.
Siedziba główna

Ganu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
25-370 Kielce
ul. Żeromskiego 25/4
NIP: 959-194-22-17

Nasze placówki

Posiadamy aż 15 placówek
w 5 województwach!

Stosowanie do obowiązków informacyjnych nałożonych przepisami prawa firma Ganu spółka z o.o. Sp.k informuje,
iż w zakresie pośrednictwa w udzielaniu produktów finansowych współpracuje z nastepujacymi pożyczkodawcami:
NG Partners Sp. z o.o. oraz LS Nexum Sp. z o.o.

Ganu spółka z o.o. Sp.k informuje,iż w ramach pośrednictwa w zakresie udzielania produktów finansowych , współpracuje z następującymi pożyczkodawcami : NG PARTNERS Sp.zo.o. KRS: 0000574341, LS NEXUM Sp.zo.o. KRS:0000657839.
Ganu spółka z o.o. Sp.k. w ramach zawartych umów z ww. podmiotami otrzymuje wynagrodzenie oraz posiada umocowanie do zawierania umów o dany produkt finansowy.

Projekt i realizacja strony internetowej NET-atak
© 2023 Ganu spółka z o.o. Sp.k